ព័ត៌មាន

ទំព័រដើម ព័ត៌មាន ព័ត៍មានលំអិត

សារថ្វាយព្រះពរ របស់ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង លោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង សមាជិក-សមាជិកា សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត នាឱកាសប្រកបដោយមហានក្ខត្តឬក្សដ៏វិសេសវិសាល នៃពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិគម្រប់ ១៧ព្រះវស្សា របស់ព្រះករុណាថ្លៃវិសេស។

សារថ្វាយព្រះពរ របស់ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង លោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និង សមាជិក-សមាជិកា សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត នាឱកាសប្រកបដោយមហានក្ខត្តឬក្សដ៏វិសេសវិសាល នៃពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិគម្រប់ ១៧ព្រះវស្សា របស់ព្រះករុណាថ្លៃវិសេស។

ចែករំលែក: