បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : លោក ខាន់ វ៉ាន់សេងហេង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ភើសិនធេក រៀលធី ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : +855 99 788 788
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១០៨៩ ផ្លូវលេខ ១១៤ ភូមិចំពុះក្អែក សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ខេង សុវណ្ណមុនី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ភ្នំរាប រៀល អ៊ីស្ទេត ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : +855 96 883 5555
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៥A ផ្លូវបេតុង សង្កាត់គោករការ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក THOO KIM SENG
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ធនាគារ អេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វីក ឌីវេឡុបម៉ិន ម.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : +855 23 933 999
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.apdbank.com.kh
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៣២ ផ្លូវលេខ ២៩៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក លន់ កិត្យា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អ៊ែកសិន្ធ ខនសាល់ធីង ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : +855 23 210 006
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.accentcambodia.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៥F១ ផ្លូវលេខ៥០៦ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក សុវណ្ណ បូរ៉ា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : កាហ្វា ភ្នំពេញ ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ
ទូរស័ព្ទ : +855 17 914 242 / +855 81 323 660
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.caffaphnompenh.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវលេខ១៩២៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ជំទាវ បណ្ឌិត ឡាវរ៉ូភិនយ៉ូ សាក់សិនថាន់
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ឃ្វីនដូលីន អ៊ិនវេសម៉ិន ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយិកា
ទូរស័ព្ទ : +855 17 799 289 / +855 15 799 289 / +855 76 222 4212
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.gwendolynhealthclub.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៩ABEo ផ្លូវលេខ ១៤៦ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ម៉ាក់ នី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : សមាគមសហព័ន្ធម្រេច និងគ្រឿងទេសកម្ពុជា
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ : +855 23 234 598
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.cpsfportal.org
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ២០៦ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឯកឧត្តម អ៊ុន ធៀង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : រ៉ាហ្សៀល ប៊ីហ្សនេស
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទូរស័ព្ទ : +855 96 678 9567 / +855 17 233 666
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ១២៦ ជាន់ទី១ បន្ទប់លេខB៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក មាស សារុន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ដុកទ័រ សារុន ហ្វាម៉ា
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : +855 12 891 745
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.doctorsarunpharma.com.kh
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៩៩Q១ ផ្លូវលំ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ឡាត់ សាវិន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អេស.អេ.វី ខូអបភើរេសិន ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : +855 77 878 712
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៩១G ផ្លូវលេខ២៧៤ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា