បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា សុធី សុវិត្យា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ៨ អេស​អាហ្គោ អ៊ិនដាសស្ទ្រី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ទីប្រឹក្សា
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកទីប្រឹក្សា
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាន
ទូរស័ព្ទ : 023 6666 222
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.8sgroup.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ១៨ អិលអេស ផ្លូវលខK4A សង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោកស្រី ឧកញ៉ា កែវ មុំ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : លី លី ហ្វ៊ូដ អ៊ិនដាសទ្រី ខូ អិលធីឌី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយិកា
ទូរស័ព្ទ : 023 68 99999 / 023 679 9999
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.lylyfood.com
អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២៨១ ផ្លូវ វត្តតាំងកសាង សង្កាត់កាកាប១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា អាន ម៉ាឌី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន អាន ម៉ាឌីគ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : 023 726 598
អ៊ីម៉ែល :

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា ណាង សុធី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ធី ហូលឌីង គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អគ្គលេខាធិការ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ : 023 885 886
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : # ៧ , ផ្លូវ ៦០៦ , សង្កាត់បឹងកក់២ , ខ័ណ្ឌទួលគោក , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា ស៊ន សុខណា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន សូណាត្រា គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទូរស័ព្ទ : 023 226 889
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.sonatra.com.kh
អាសយដ្ឋាន : # ៤៣២ , ផ្លូវមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស , សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា​

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា ហាន់ ឃៀង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ម៉ូហីុបា អេនជីនារីង (ខេមបូឌា)
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយក​ប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : 023 367 988
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.muhibbah.com.kh
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ១៧៥ , ផ្លូវ ៣៣៩ , សង្កាត់បឹងកក់១ , ខណ្ឌទួលគោក , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា ផែ ហុកឈួន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន យី តាក់ គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកផ្នែកឧស្សាហកម្ម
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : 023 882 117 / 023 884 362
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤៩ដេ , ផ្លូវ២១៤ , សង្កាត់បឹងរាំង , ខណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ជំទាវ ឧកញ៉ា កែវ ម៉ាលី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន គ្រីស្តាល់រ៉ាយស៍ (កម្ពុជា)
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : 077 878 878 / 012 468 480
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.crystalrice.biz

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា តែ តាំងប៉
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ធី.ធី.ភី គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ : 023 993 920
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ T១៦៨ , ផ្លូវ នរោត្តម , សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពូជា

ឈ្មោះ : លោក គឹម ម៉េងហួត
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : កប្បាស ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកផ្នែកឧស្សាហកម្ម
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : 023 638 1332
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៤អា ផ្លូវ ២៦៥ ភូមិ ៣ សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ៣ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ