បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : លោក ថូយ វីរ់ៈ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន យូ ត្រាស ពាណិជ្ជ
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : 023 980 666 / 070 497 567
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៣Eo, ផ្លូវ២០៥ កែង ៣១០, សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ , ខណ្ឌចំការមន , រាជធានីភ្នំពេញ ,ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក កៅ ពជ្រ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេនប៊ីល អេនជីនារីង សឺវីស & ខនសាល់ធេនសុី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ : 077 555 637 / 076 666 6559
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៥៦ , ផ្លូវលេខ៣៣៧ , សង្កាត់បឹងកក់២ , ខណ្ឌទួលគោក , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក អ៊ឹង សិរីវឌ្ឍនា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គីន រ៉ាយស៍ អេហ្រ្គីខលឈ័រ ឌីវេឡុបម៉ិន លីមីធីត
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក​
ទូរស័ព្ទ : 012 355 933
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : លេខ ២២ , ជាន់ទី១ , ផ្លូវ ២៤២កែង ១០៧ , សង្កាត់បឹងព្រលឹត , ខណ្ឌ៧មករា , សង្កាត់បឹងព្រលឹត , ខណ្ឌ៧មករា , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ជំទាវ ឧកញ៉ា លីម ឈីវហូរ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន អិលសុីអេច អុិនវេសមិន គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ : 023 890 790
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.attwoodcambodia.com www.lch-investment.com
អាសយដ្ឋាន : អាគារអ៊ែតវូត ២៣ ជាន់ទី៥, ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី , សង្កាត់ទឹកថ្លា , ខណ្ឌសែនសុខ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា សុីវ ថៃ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន អូ អឹម សុី ខូ អិលធីឌី
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយក
ទូរស័ព្ទ : 023 224 844 / 023 224 866
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.omc.com.kh
អាសយដ្ឋាន : # ៤៧៧, ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា គឹម សាវុធ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ហ្វូត គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : 023 720 454
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.khmerfoods.com
អាសយដ្ឋាន : # ៣៩ , ផ្លូវជាតិលេខ ១ , សង្កាត់ និរោធ , ខ័ណ្ឌច្បាអំពៅ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា គិត ធៀង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អូ ធី ខេ រ៉ូយ៉ាល់ វ័ន​ ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ : 023 426 414
អ៊ីម៉ែល :

ឈ្មោះ : ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ភី ភី ឌី អុី & សុី/ ត្រូភីខេម ហ្រ៊ូត អេន វេជីថេប៊ល ឯ.ក/ ឡងមេត អេហ្គ្រីខលឈ័រ ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : 023 901 926
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.ppdlights.com
អាសយដ្ឋាន : ៤៩ឌី ផ្លូវ ២១៤ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : អ្នកឧកញ៉ា លី ហួរ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : អនុប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានក្រុមហ៊ុន
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.lyhourgroup.com
អាសយដ្ឋាន : # ២៤៣ ដល់ ២៤៤ , ផ្លូវ ៥៩៨ , សង្កាត់ទួលសង្កែ , ខណ្ឌឫស្សីកែវ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ឈ្មោះ : អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក ជ្រើសតាំង
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : ប្រធាន
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : 023 426 414
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.royalgroup.com.kh
អាសយដ្ឋាន : លេខ ២៤៦ អ៊ឺ ០ , ផ្លូវ​៩៣ , សង្កាត់បឹងរាំង , ខណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ , ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា