បញ្ជីសមាជិក

ទំព័រដើម បញ្ជីសមាជិក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,
សូម ចូលទៅទំព័រទំនាក់ទំនង
ឫទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម
+(855) 23 880 795 / +(855) 17 566 678

ឈ្មោះ : លោក LIU ZHIHAO
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ហួយវ័ន ឡាយហ៍្វ អុិនសួរេន ម.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិរង
ទូរស័ព្ទ : +855 23 238 018
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.huionelifeinsurance.com
អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ២៣ ជាន់ទី៣ ផ្លូវលេខ២០០៧ ភូមិតាងួន១ សង្កាត់កាកាបទី១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោកស្រី សូ ម៉ាលីយ៉ា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : តូ លី យ៉ា ​ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : អគារSL ផ្លូវលេខ៣៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ម៉ៅ វុត្ថា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : មច្ឆានុ ត្រេឌីង ​ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ទីប្រឹក្សា
ទូរស័ព្ទ : +855 11 364 444
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ០២ ផ្លូវលេខ២៦៦ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក MD SHAHIDUL ISLAM
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ម៉ែកស៍ មើឆិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អគ្គនាយក
ទូរស័ព្ទ : +855 17 444 153
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : maxgroupkh.com
អាសយដ្ឋាន : បុរីហុកលី H-7E ផ្លូវជាតិលេខ៥ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះទី១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោកស្រី ញ៉ែម សុក្កិរិយ៉ា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : គាន ខនត្រេក (ខេមបូឌា) ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ប្រធានគ្រប់គ្រង
ទូរស័ព្ទ : +855 61 717 177
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.kian.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ១៩ABC ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : ជំទាវ យុង ចាន់កណ្ណិកា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ស៊ីខេអិនខេ ប៊ីហ្សនេស ត្រេឌីង ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : អភិបាល
ទូរស័ព្ទ : +855 12 303 043
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ A០៨-A០៩ បុរីប៊ុនលី សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក TOMARI SUGURU
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ជេស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : +855 23 217 419
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.jcfinance.com.kh
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៥៦ ផ្លូវលេខ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក មឿយ ហែន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អុិនធើវ៉ាយស៍ អុិនធើណេសិនណល ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ
ទូរស័ព្ទ : +855 81 210 121
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.enter-wise.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៣០២J ផ្លូវលេខ៥៩៨ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ឡោ ចន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ប៊ី សេហ្វ អេឡិកទ្រីក ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : នាយកប្រតិបត្តិ និងស្ថាបនិក
ទូរស័ព្ទ : +855 69 522 859
អ៊ីម៉ែល :
គេហទំព័រ : www.besafeelectric.com
អាសយដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ៦A ផ្លូវលេខ២៧០ ភូមិទី៧ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះ : លោក ហ៊ូ កន
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អេហ្វជីអេស សឺវីស (ខេមបូឌា) ឯ.ក
ប្រភេទសមាជិក : សមាជិក សាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្ម : សមាជិកសាមញ្ញ
តួនាទីក្នុងក្រុមហ៊ុន : ទីប្រឹក្សាពន្ធដារ
ទូរស័ព្ទ : +855 12 379 848
អ៊ីម៉ែល :
អាសយដ្ឋាន : អគារ៩+១០ ផ្លូវលេខ២៥០ ភូមិ១ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា