ការបោះពុម្ពផ្សាយ

លិខិតចូលរួមអបអរសាទរឧកញ៉ា សុក រ៉ាដូ

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ផ្ញើសារលិខិតចូលរួមអបអរសាទរឧកញ៉ា សុក រ៉ាដូ ដែរត្រូវបានសមាជិក សមាជិកា បោះឆ្នោតគាំទ្រជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តស្វាយរៀង អាណត្តិទី២ លើកទី១ ជាបន្តទៀត

 

ចែករំលែក: