ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

លិខិតអបអរសាទរជូនលោក ចាង ជីវិញ

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនលោក ចាង ជីវិញ ត្រូវបានសមាជិកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង អាណត្តិទី៣ លើកទី១

 

ចែករំលែក: