ការបោះពុម្ពផ្សាយ

លិខិតអបអរសាទរជូនលោក ជីប ភក្ដីភាព

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនលោក ជីប ភក្ដីភាព ត្រូវបានសមាជិកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តតាកែវ អាណត្តិទី១លើកទី២

 

ចែករំលែក: