សេចក្តីជូនដំណឹង

លិខិតអបអរសាទរ គោរពជូន ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ជាម យៀប ក្នុងឱកាស ដែលឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ត្រូវបានរដ្ឋសភាព នីតិកាលទី៦ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជា អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា

លិខិតអបអរសាទរ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង លោកជំទាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា គោរពជូន ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ជាម យៀប ក្នុងឱកាស ដែលឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ត្រូវបានរដ្ឋសភាព នីតិកាលទី៦ បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជា អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា។

ចែករំលែក: