ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

សេចក្តីជូនដំណឹង

*សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីសមាជិកថ្មីរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ "២០២៣"*

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មានកិត្តិយស សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមាន សមាជិកថ្មី គឺ លោក ង៉ែត រស្មី អគ្គនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ និងនាយកផ្នែកប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងក្រុមហ៊ុន សុជាតិ ត្រចៀកកាំខ្មែរ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៨៨០ ៧៩៥ ឫសារអេឡិចត្រូនិច៖ info@ccc.org.kh

#សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា #សមាជិកថ្មីប្រចាំខែមករា

 

ចែករំលែក: