សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូ បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេជប៉ុន

Cambodia-China (Shandong) Trade & Investment Cooperation and Matchmaking Forum

រសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បាន​សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាចិនជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិខេត្តសានតុង រៀបចំវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងជំនួបពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន (សានតុង) នៅសណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ។
វេទិកានេះ ត្រូវបាន​រៀបចំ​ឡើងក្រោមអធិបតីអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និង លោកស្រី Zhai Luning អនុប្រធានគណៈកម្មការ​ប្រឹក្សានយោបាយ​ប្រជាជនចិនខេត្តសានតុង និងមានការ​ចូលរួមពីពាណិជ្ជករ/ធុរជនកម្ពុជា-ចិនជាច្រើន។
គោលបំណងនៃជំនួបនេះ គឺដើម្បី​ពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជា និងចិន (សានតុង) និងដើម្បី​ជាវេទិកាសម្រាប់ជាការជួបជុំរវាងពាណិជ្ជករកម្ពុជា-ចិនក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងធុរកិច្ច និងស្វែងរកឱកាសចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។

Courtesy Call of China (Shandong) Delegation

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា អ្នកឧកញ៉ា
គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចចិនខេត្តសានតុង ដឹកនាំដោយលោកស្រី Zhai Luning អនុប្រធានគណៈកម្មការ​ប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនខេត្តសានតុង។
គោលបំណងនៃជំនួបនេះ គឺដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនង និងសហប្រតិបត្តិការល្អ​រវាងស្ថាប័នទាំងពីរ ​និងដើម្បី​ស្វែងយល់អំពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ច និងវិនិយោគនៅកម្ពុជា។